Risikogrupper bør ha tilgang til jodtabletter så snart som mulig

Under Tsjernobyl- og Fukushima-ulykkene var det ingen effektiv distribusjon av jodtabletter i umiddelbar nærhet [1]. Nedbør fra Tsjernobyl som regnet i et belte nord for Gävle begynte ikke å bli systematisk målt før et par uker etter ulykken. [2]. Den svenske strålesikkerhetsmyndigheten anslo at mengdene radioaktivt jod og cesium var så små at umiddelbar tilbakefall ikke ville skade fosteret.

Den svenske strålesikkerhetsmyndigheten har besluttet å distribuere jodtabletter innenfor en radius på minst 100 km fra svenske kjernekraftverk. [3]. Det er nå stor risiko for radioaktivt nedfall fra de 15 atomreaktorene i krigssonene i Ukraina [4]. Akuttutdeling av jodtabletter til risikogrupper i Sverige – gravide, ammende og barn – bør derfor skje umiddelbart, hovedsakelig gjennom fylkeskommunens jodtablettlagre. Det er også nødvendig å øke beholdningen i apoteket.

Etter Tsjernobyl ble det brukt nasjonale tester på videregående skole i Sverige for å estimere hvor mye IQ som gikk tapt hos ungdom som var fostre i uke 8-25 innenfor sonen med høyest avsetning av henholdsvis radioaktivt jod og cesium-137. [2]. Tilbakefallseffekten var tydelig og det samme ble observert i Norge [5]. Ved hjelp av demografisk statistikk ville det være enkelt å studere hvordan det gikk både pedagogisk og sosialt for ofrene sammenlignet med kontrollgruppen etter nærmere 40 år.

Radioaktivt jod har en betydelig kortere halveringstid enn radioaktivt cesium, og derfor kunne forholdet mellom lavere IQ og radioaktivitet bare sikres på grunnlag av målte verdier av cesium-137 [2]. Men da dette var et tilfelle av utfelling av begge isotoper, ville fosterets skjoldbruskkjertel vært beskyttet dersom de eksponerte gravide kunne ha tatt jodtabletter umiddelbart da alarmen gikk.

Studier viser at gravide kvinner i Sverige viser en kombinasjon av hormonforstyrrende stoffer, som hos mange mennesker er på grensen til å forårsake lærevansker hos barnet. [6]. Ved tilbakefall av radioaktivt jod og cesium skal det derfor lite til for å forårsake hjerneskade på fosteret, derfor bør det være god tilgang på jod for å beskytte skjoldbruskkjertelen i risikogrupper. Før det er klart hvilke mengder isotoper det er snakk om, er det ingenting i veien for å «mette systemet» med en ufarlig dose kaliumjod.

Skjoldbruskfunksjonen er avgjørende for hjernens utvikling og må beskyttes [7-11]. Trusselen fra ulike hormonforstyrrende stoffer kan bare reduseres på lang sikt gjennom økt bevissthet og lovgivning, noe som har vært vellykket når det gjelder DDT, PCB, bly og kvikksølv [12-14].

Risikoen for avsetning av cesium-137 reduseres dersom vi følger Strålsäkerhetsmyndighetens advarsler om forurenset mat, mens faren for avsetning av jod-131 i stor grad kan elimineres ved å dele ut jodtabletter til risikogrupper, slik at de kan følge myndighetens dosering. instruksjoner innen fire timer. [15].

Lakartidningen.se

Milo Pascall

"Lidenskapelig spiller. Venn av dyr overalt. Generell alkoholevangelist. Banebryter for sosiale medier. Zombie-nerd."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.