Her er politiske motstandere enige om nesten alt

Det viktigste vedtaket som landets regionpolitikere tar hvert år er budsjettet.

Mandatgjennomgangen så på alle regionale budsjetter for 2020, vedtatt før pandemien. Når man sammenligner herskernes budsjett med opposisjonens, er det få forskjeller. Budsjettsjekkene for både 2019 og 2022 bekrefter bildet.

I de fleste tilfeller er det mindre enn én prosent som skiller budsjetter mellom de større politiske alternativene, som er det politikerne til sammen ønsker å bruke på kollektiv virksomhet i regionen.

I seks regioner ønsker makthaverne og opposisjonen å bruke så mye penger.

«Det var litt for små forskjeller»

Når bevilgningsgjennomgangen ber landets regionpolitikere skille ut eget budsjett fra motstanderens, er det mange som ikke klarer å se forskjellen på dem.

LES MER: Se på politikernes tannprøve – de anerkjenner ikke sitt eget budsjett

Region Örebro fylke tilhører de regionene hvor forskjellene er størst. I bevilgningsgjennomgangen skilte 1,8 prosent mellom statsbudsjettet og opposisjonens.

Ola Karlsson (M), andre visepresident i Örebro fylkeskommune, mener at landets regionpolitikere bør reflektere og være tydeligere på sin politikk.

– Dette er kanskje en av grunnene til at region- eller fylkestingsvalget var et av de litt glemte valgene. Det var litt for små forskjeller, kanskje litt for lite klarhet.

«Like glad for å avslutte dette valget»

Bo Rothstein, seniorprofessor i statsvitenskap, mener at de som ønsker annerledes helsehjelp i sin region, ikke har så mye å velge mellom.

– Hvis politikerne står så nær hverandre at det ikke finnes alternativer, kan man like gjerne stenge disse valgene, sier han.

I Halland-regionen var forskjellen mellom flertalls- og opposisjonsbudsjettene 0,01 prosent, når man sammenligner med gjennomgangen av ansettelser. Den politiske opposisjonen er også minst aktive der.

LES MER: Statsviteren ser store problemer med likhetene i regionene

Tilsettingsgjennomgangen undersøkte alle opposisjonsforslag og interpellasjoner i løpet av valgperioden i Sveriges 21 regioner – og talte opp antall initiativsaker i komiteene, samt hvor lenge politikere argumenterer og debatterer i regionrådet.

Politisk opposisjon er mest aktiv i Stockholm, etterfulgt av Norrbotten, Västerbotten og Västmanland. Nederst kommer Dalarna, Gotland og på en klar sisteplass – Region Halland.

I 248 møter der 2.568 saker ble løst, ga opposisjonen kun 10 avvikende meninger mot den borgerlige regjeringen, ifølge referatet.

– Jeg tror nok de har lykkes veldig med å få politikken vår inn i andre regjeringsdokumenter, sier opposisjonsrådgiver Lise-Lotte Bensköld Olsson (S).

Enig i nesten alt

En gjennomgang av alle protokoller over tre år fra Halland-regionens lokalutvalg i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Laholm og Hyltebruk viser at regionens politikere er enige om så å si alt.

I Hyltebruk har dei sju politikarane, frå høgre til venstre, vore samde om nesten alt, så langt i løpet av embetsperioden.

– Her prøver vi å finne en mulighet til å samarbeide og gjøre en forskjell for innbyggerne i Hylte kommune. Målet vårt er mer enn å ha ulike perspektiv på beslutningene vi tar, sier Camilla Gustafsson (S), visepresident i Hylte lokalutvalg, Region Halland.

Kennard Benson

"Kaffeguru. Musikkspesialist. Vennlig skribent. Hengiven nettentusiast. Wannabe-analytiker. Fremtidig tenåringsidol."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.