Her kan du nå dagpersonalet

 
Daglig leder

Betzy krisesenter& Bris

Ingunn Eidset Åker
Tilsatt fra 1.august 2016
Avdelingsleder

Marie Josèe Boyli

Epost:
Marie.Josee.Boily@betzykrisesenter.no
 
Avdelingsleder:
 
Anita Vanebo
 
Epost:
 Anita.Grønning.Vanebo@betzykrisesenter.no 
Primærkontakt:

Hanieh Hobbi Morbahan

Epost:
 
   Hanieh.Hobbi.Mobarhan@betzykrisesenter.no  
Primærkontakt:
 
Aud Kirsten Olsen

Epost: Aud.Kirsten.Olsen@betzykrisesenter.no