Kjønnslemlesting

Omskjæring  eller kjønnlemlestelse av jenter praktiseres desverre fremdeles i flere land. På Betzy møter vi av og til kvinner som har vært utsatt for dette.
Å være omskjært vil ofte gi mange store fysiske plager i tilegg til psykiske problemer. I Norge definerer vi det som et overgrep som er straffbart å bistå til.
Trenger du noen å snakke med om det du har vært igjennom, eller vet du om noen som står i fare for å bli omskjært?
Trenger du hjelp til å komme i kontakt med medisinsk hjelp?