Menneskehandel

Hva er menneskehandel?

Definisjonen på menneskehandel framgår av straffeloven § 224 som igjen bygger på FNs konvensjon mot grenseoverskridende organisert kriminalitet, protokoll for å forebygge, bekjempe og straffe handel med mennesker, særlig kvinner og barn (fra år 2000), kalt Palermo-protokollen. I Norge har vi så langt bare kommet over saker der vedkommende har vært utnyttet til prostitusjon, og det har særlig vært fokusert på utnytting av kvinner og barn.

Noen eksempler på ulike former for menneskehandel:

 • Utnyttelse i prostitusjon
 • Tvangsarbeide
 • Salg av kroppens organer
 • Salg av spedbarn
 • Utnyttelse som hushjelp
 • Illegalt arbeide
 • Tvangsekteskap
 • Falsk adopsjon
 • Sexturisme og sexunderholdning
 • Tigging (barn, elder og invalide plasseres på gatene)
 •  Utnyttet til andre kriminelle aktiviteter

Ønsker du lese mer om dette emnet finner du informasjon under ROSA sine hjemmesider
ROSA prosjektet
Storgata 11, 0155 Oslo 
Telefonen besvares av ROSA mandag - fredag fra kl. 08.00 - 16.00.
Mandag - fredag kl. 16.00 til 08.00 samt lørdag, søndag og alle helligdager er det Oslo Krisesenter som besvarer telefonen
 
Betzy