Voldsutsatte med funksjonsnedsettelse

Har du en funksjonsnedsettelse/funksjonshemning, og er voldsutsatt?
Vi vet at det å ha en funksjonsnedsettelse øker risikoen for å bli utsatt for vold, i nære relasjoner. En av grunnen til dette, er at det på grunn av en dobbel avhengighet til voldsutøver, kan være desto vanskeligere å forlate.
 
Tilrettelagt?
Vi har erfaring med at noe av det viktigste for en med en funksjonsnedsettelse er å vite at omgivelsene er tilrettelagt på en slik måte at en unngår at funksjonsnedsettelsen, blir akkurat en funksjonshemning.  Dette behovet forsøker vi på Betzy å imøtekomme. På nåværende tidspunkt har vi tilrettelagt bygg, for eksempelvis
  •  Synshemmede: Tilpasset og  riktige fargekontraster/lyssetting innvendig. Vi har også brosjyrer og materiell utgitt med blindeskrift. Blindeskrift har vi også skrevet på alle dører, slik at du alltid skal kunne vite hvilken dør du ønsker å benytte.

 

  • Hørselshemmede: Vi benytter oss i større grad av skriftlig verktøy, vi kan eksempelvis skaffe en teksttelefon ved behov. Vi har også tilgang på døvetolk.

 

  • Bevegelseshemmede: Vi har eksempelvis sittestoler og håndtak på baderom. Vi har også rullatorer, til utlån.

 

  • Annet: Vi vet at det er mange ulike funksjonsnedsettelser, og mange individuelle måter å imøtekomme disse best mulig på. Sammen med deg søker vi å tilpasse løsninger/ hjelpemidler til dine behov.
Hvem er voldsutøver?
Det kan være ektefelle, søsken, foreldre eller andre familiemedlemmer. Det kan kanskje være hjelpeverge, støttekontakt eller andre nære personer i dine omgivelser.
Mange mennesker som i tillegg til å være utsatt for vold, har en funksjonsnedsettelse kan oppleve et dobbelt avhengighetsforhold til voldsutøver. Eksempelvis kan voldsutøver i tillegg til volden, også bistå med å dekke dine primære behov. Dette kan gjøre at det oppleves desto vanskeligere å forlate.
Vi vet at du ikke er alene. Vi vet at personen som har hjulpet deg med å dekke dine primærbehov er erstattelig. Og vi vet at det er ikke du.
 
Vi på Betzy har kompetanse og erfaring på hvordan komme deg ut av vold og sterke avhengighetsforhold. Det viktigste du kan gjøre er å ta det første skrittet. Det kan du gjøre gjennom å ta kontakt på tlf.nr: 32 83 03 46. Vi er her for deg!
 
”Meget er forskjellig, men det er utenpå (Jo Tenfjord)”