Voldsutsatte eldre

Den elste som har søkt hjelp på Betzy var 88 år. Det er desverre slik at alder ikke utelukker vold.

I noen tilfeller blir det desverre mer vold jo eldre man blir. Det er lett å bli isloert og avhenging av
Den som utsetter deg for vold når man er eldre. Kanskje har man ikke mange andre som er der
i hverdagen, og som kan se hva som foregår. Vi opplever ofte at eldre voldsutsatte og føler stor  
skam. Noe vi hjelper de med å legge der den skammen hører hjemme.                                 
En del eldre blir og misshandlet av sine barn ogbarnebarn. 
Noen av de som skulle være hjelpere. Noen ganger er det rus og psykiatri som er årsaken.

Her på Betzy krisesenter er du velkommen uansett alder. Om du bare ønsker noen å snakke med,
eller om du trenger hjelp med å komme deg ut av en vanskelig og farlig situasjon.