Voldsutsatte menn

Menn blir også utsatt for vold i nære relasjoner . Fra og med 1.1.2010 har derfor vi et  tilbud til menn.

Hvilken vold blir menn utsatt for?
Menn blir utsatt for de samme typene av vold som kvinner.
Se voldens mange ansikter for beskrivelse av forskjellige typer av vold.

Hvem utsetter menn for vold?
Det er ofte ektefelle, kjæreste eller partner. Men det kan og være andre familiemedlemmer som far, mor, barn, og søsken.

Hva trenger en mann som er utsatt for vold?
Vi tror han trenger å bli møtt av mennesker og fagpersoner som lytter og forstår.
På Betzy kan menn få tilbud om støttesamtaler, med råd og veiledning.
Vi hjelper med kontakt med andre instanser hvis det er nødvendig.
Er det for  farlig å bo hjemme kan vi bistå med å skaffe et trygt tilholdssted for en periode. Fra august 2013 har vi et eget krisesenter for menn her i Drammen.
Har du barn kan de og være med på krisesenteret.

Å leve i vold sliter på et menneske. Derfor ønsker vi at alle voldsutsatte skal vite at det finnes et tilbud for dem.