Voldsutsatte kvinner

På grunn av menns vold søker mer enn 2500 kvinner hvert år på tilflukt på et krisesenter.
Vold mot kvinner er et stort nasjonalt og internasjonalt samfunnsproblem.
I mange land brukes denne volden bevist for å bryte ned hele samfunn.

På Betzy krisesenter har vi mer en 31 års erfaring med å møte kvinner krise. Vi vet hva du trenger og står klar til å
møte deg på dine behov når du trenger det som mest.

Vi har 10 rom f orbeholdt kvinner med og uten barn. Vi har tilbud om støttesamtaler, veiledning og rådgivning for deg
som trenger å bo hos oss, og du som bare trenger noen å snakke med.