Krisesenteret er et gratis, lavterskeltilbud til deg som er utsatt for vold i nære relasjoner