Velkommen til Betzy krisesenter

Fra august 2013 har Betzy krisesenter og en bolig for voldsutsatte menn. Den er
ikke samlokalisert med krisesenteret for kvinner, men driftes av samme personale.

I løpet av 2013 skal krisesenterloven som kom i 2010 evalueres. Krisesentrene er beskymret over at det er kommet flere oppgaver , men at det ikke er tilført kommunene det det koster å drifte tilbudene.http://dt.no/nyheter/har-ikke-penger-til-a-sette-inn-vikarer-1.8140966


 Fra 1.1.2011 er Betzy krisesenter en del av det kommunale hjelpetilbudet til Drammen, Lier, Øvre- Eiker, Nedre Eiker, Sande,Svelvik, Røyken og Hurum.

7. februar kom ordføreren i Drammen på besøk for å markere denne overgangen.  http://www.drammen.kommune.no/no/Nyheter/2011/Fra-frivillig-til-kommunal-drift/