Krisesenteret er et gratis, lavterskeltilbud til deg som er utsatt for vold i nære relasjoner

  • Kvinner, menn og barn utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner
  • Et tilbud for innbyggere i Drammen, Lier, Sande, Svelvik, Hurum, Røyken, Nedre– og Øvre Eiker

Er vold en del av ditt liv?
Kontakt Drammensregionens interkommunale krisesenter!

Telefon:              32 83 03 46
Besøksadresse:   Hamborggate 17, 3018 Drammen
E-post:                krisesenter@drmk.no
Hjemmeside:       www.krisesenter-drammensregion.no