Organisasjonen

  1.1.2011 ble Betzy krisesenter et interkommunalt foretak §27

Eier kommuner er:
  • Drammen
  • Lier
  • Nedre Eiker
  • Sande
  • Svelvik
  • Røyken
  • Hurum
  • Øvre Eiker