Om oss

Betzy interkommunale krisesenter§27

Betzy krisesenter er et interkommunalt foretak §27 lokalisert sentralt i Drammen kommune. Vi gir et tilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold i nære relasjoner.
Våre eier kommuner er: Drammen, Lier, Nedre- Eiker, Øvre-Eiker, Svelvik, Sande, Røyken og Hurum.

Betzy krisesenter har 10 rom,  over 30 ansatte med mye kompetanse på hvordan være en god hjelper for de som har kommet i en vanskelig livssituasjon.

Vi tilbyr et gratis botilbud og et gratis samtaletilbud. De som trenger vår hjelp kan ta direkte kontakt selv.  og det er ingen ventetid hos oss.

Betzy krisesenter har mye fokus på å gi den enkelte individ den hjelpen de trenger. Vi jobber med høy grad av brukermedvikning, og etter metoden hjelp til selvhjelp.

Barna som bor hos oss får egen koordinator, og vi har ansatt både barnefagligansvarlig og barneaktivitører for å sikre barna det best mulige tilbudet.

De ansatte på Betzy holder seg kontinuerlig faglig oppdattert på områder relevant for vår brukergruppe.

Betzy krisesenter har tett samarbeid med andre hjelpeinstanser i kommunene for å gi våre brukere beste tilbudet.

Vi har tilknyttet oss Gratis advokatvakt som tilbyr en gratis rådgivningstime for personer utsatt for vold i nære relasjoner.