Små vitner til vold

Trygghet er veldig viktig for barn. Vold i familien gjør at barna hele tiden er på vakt og ikke føler seg trygge. Når eksploderer pappa neste gang? Hva kommer han til å gjøre med mamma eller meg?
 
Barn som opplever å miste tryggheten hjemme, går gjerne på tå hev hele tiden. De forsøker å være snille,
greie og pliktoppfyllende fordi de er redde for mer vold. For mange barn er uforutsigbarheten i volden blitt
en slags hverdag, men barna blir slitne av aldri å vite hva som skjer hjemme – i kveld, i natt, neste morgen
eller kanskje dagen etter. Når begynner helvete igjen?
 
Barn er svært lojale overfor sine foreldre. Derfor er vold i hjemmet ofte en godt bevart hemmelighet. Barn forteller vanligvis ikke om sine opplevelser før de har fått lov av mamma eller pappa. Barn som ikke får lov til å fortelle om sine opplevelser, har det vondt og kan bli forvirret og engstelige. Opplevelsene låser seg i kroppen deres. Mange
kjenner smerte og avmakt. Dette er ofte grunnlaget for utvikling av psykiske vansker senere, eller med en gang.
 
Barn bruker ulike strategier for å hindre vold, eller for at volden skal bli mindre farlig. Noen barn  blir svært urolige og får oppmerksomheten over på seg, slik at det blir mindre fokus på volden. For eksempel kan et barn begynne å knuse kjøkkenglass mens foreldrene krangler i stuen. Andre barn blir helt stille og usynlige for ikke å provosere til mer vold. Mange barn møter de vonde følelsene ved selv å bruke vold. Blant annet mot barn i barnehagen eller på skolen.
 
Barn kan bli eksperter på å leve med vold. Volden er blitt det kjente og normale. Senere i livet kan dette gjøre barna sårbare for å bli utnyttet, og selv bli offer for vold i hjemmet. Mange barn forsøker å takle volden ved å skru av følelsene sine. Når de ser at mamma blir dratt blødende over gulvet, kobler de ut vanlige reaksjoner som for eksempel panikk. De blir følelsesmessig numne. Da kan det virke som om barna ikke reagerer. Men det betyr det motsatte – det som skjer er for truende og for vanskelig for barnet. Slik overlever de volden i øyeblikket.
 
Mange foreldre lurer på om det er best for barn å ikke snakke om det som har vært vanskelig. Noen barn blir urolige, men vår erfaring er at de blir roligere og tryggere over tid. Vi mener det er viktig at barna får lov til å snakke om det som skjedde. Da trenger de støtte fra deg som mor eller far. Du må vise at det er greit å snakke om volden. Selv om det er vanskelig. Å sette ord på det vonde gir barnet muligheter til å få mer kontroll over minnene og reaksjonene på volden. Dette kan gjøre dem tryggere, og da vil det være mindre fare for at barnet utvikler vansker over tid.
 
På Betzy Krisesenter får barna et samtaletilbud, slik at vi kan ivareta deres behov for å få organisere følelser og åpne gjemte  tanker. Her opplever barna å bli møtt med forståelse, sunn kommunikasjon og aktivisering for å bearbeide det de har opplevd.

Mens barna bor på Betzy krisesenter har de et tilrettelagt tilbud som består av aktiviteter og støtte. Vi ser på barn som selvtendige brukere, med selvstendige behov som vi prøver å møte gjennom vår barnefaglige ansvarlige og våre to barne- aktivitører. Vi har tilpassede leke arealer og stort fokus på at skole og skolearbeid skal bli fulgt opp i perioden barna bor hos oss.
Det viktigste vi kan gjøre for barn som har vært utsatt for vold, eller som har vært vitne til vold er å se de!

Har du spørsmål rundt barn som lever i vold kan du ringe 32 83 03 46.