Vårt tilbud

Drammensregionens interkommunale krisesenter er et gratis tilbud til personer utsatt for vold i nære relsjoner. Vi er åpent døgnet rundt. Du trenger ikke være i krise for å kontakte oss og du trenger heller ikke henvisning. Tilbudet er lavterskel: de betyr at du ikke trenger henvisning og at du kan kontakte oss direkte. Du kan komme uten avtale men vi anbefaller allikevel at du ringer først. Vi gir råd og veiledning. Vi har både et dag- og et botilbud avhengig av dine behov.

Er vold en del av ditt liv?
Ta kontakt med oss!
Krisesenteret gir deg hjelp. Du kan selv ta kontakt og tilbudet er gratis!


Drammensregionens interkomunale krisesenter
telefon: 32 83 03 46