Vårt tilbud

Betzy krisesenter gir et gratis heldøgns tilbud til personer utsatt for vold i nærerelsjoner. Vi har 24 timers krisetelefon og botilbud. På menyen under kan du lese mer om de ulike tilbudene vi gir.

Betzy krisesenter kan desverre ikke tilby botilbud til voldsutsatte med tilleggsproblematikk rus eller psykiatri. Men tilhører du den gruppen kan du ta kontakt så vil vi prøve å hjelpe deg videre i hjelpeapparatet.