Dagtilbud

Her er noe av det som kan tilbys...

Samtaletilbud på dag og kveld med råd og veiledning

Kartlegging av hjelpe – og beskyttelsesbehov

Hjelp til å ta kontakt med andre tjenester

Deltagelse i møter med andre tjenester

Tilbud til barn

Foreldreveiledning

Vi bestiller tolk til alle samtaler ved behov
 
Krisesenteret gir deg hjelp. Du kan selv ta kontakt og tjenesten er gratis.
Drammensregionens interkommunale krisesenter
Telefon: 32 83 03 46