Dagtilbud

Krisesenterets dagtilbud er gratis.

Mange som blir utsatt for vold trenger ikke et trygt sted å bo. De får ofte hjelp hos familie og venner, klarer og skaffe seg et nytt sted å bo selv, eller voldsutøver velger å flytte ut. Noen ganger er personen ikke klar for å bryte ut av forholdet.

Selv om man ikke trenger hjelp med et sted å bo, kan en som er utsatt for vold ha et behov for noen å snakke med. Noen som forstår, noen som kan gi råd og veiledning og hjelpe i møte med eventuelle andre instanser.

På Betzy kan du få noen å snakke med om du enten du er sammen med voldsutøver og bare trenger noen å rådføre deg med, en skulder å gråte på, eller om du har valgt å bryte med voldsutøver og trenger hjelp med " hva nå?".

Betzy krisesenter er et lavterskel tilbud, så henvisning er ikke nødvendig. De som trenger oss kan bare ringe, så avtaler vi det tidpunktet som passer best for deg. På dagtid i ukedagene har vi sosionomer på jobb, men vi er tilgjengelig for råd og veiledning hele døgnet dersom du trenger oss akutt.

Vi er her 24 timer i døgnet : 32 83 03 46