Botilbud

Krisesenterets botilbud er gratis for brukeren.

Kvinner:
Dersom du i en periode ikke kan bo hjemme pga av volden er det mulig å komme å bo hos oss. Vi har 10 rom, som hver har plass til en kvinne med 4 barn.
Når man bor på krisesenteret vil en få oppfølging med alt du trenger hjelp med. Alle beboere får egen primærkontakt som vil hjelpe deg med både praktiske og emosjonelle utfordringer.
Vi har ansatte på jobb 24 timer i døgnet.

All mat er gratis, og vi har felles lunsj hver dag for de som ønsker det. Vi tar hensyn til allergier og religiøse regler når det gjelder maten.


Barn:
For barna har vi både barnefaglig ansvarlig og barneaktivitør. Fra mandag til torsdag er det tilbud om leksehjelp. Sammen med mor settes det opp en plan for tilbud til barna mens de bor på krisesenteret. I tilegg er det tilbud om felles aktiviteter som alle kan delta på. Alle barn over 4 år får også tilbud om samtaler med barnefagligansvarlig under oppholdet.

Menn:
Ettersom det i krisesenterloven sier at botilbudet til kvinner og men skal være fysisk adskilt har vi ikke mulighet til å tilby menn et botilbud i Hamborggata 17. Men er du mann og trenger et trygt sted å bo er det bare og ta kontakt med oss. Vi skaffer deg et sted å bo beskyttet fra volden. Dette gjelder også hvis du har barna med deg.  Det er vårt ansvar å finne et godt tilbud for deg.