Botilbud

Her er noe av det som kan tilbys...

Voksne

 • Et trygt og midlertidig botilbud (maks botid: 8 uker)
   
 • Kartlegging av hjelpe – og beskyttelsesbehov
   
 • Plan for oppfølging under oppholdet
   
 • Din egne kontaktpersoner som vil hjelpe deg og dine barn i den tiden du bor på krisesenteret
   
 • Ukentlige enesamtaler med råd og veiledning
   
 • Hjelp til å ta kontakt med andre tjenester
   
 • Hjelp til å finne bolig, følge til boligvisning, hjelp til flytting
   
 • Plan – og oppfølgingssamtaler etter oppholdet
   
 • Vi bestiller tolk til alle samtaler ved behov
   

Barn

 • Et trygt og midlertidig botilbud
   
 • Egen kontaktperson som vil hjelpe deg og dine barn i den tiden dere bor på krisesenteret
   
 • Velkomstsamtale med informasjon om krisesentertilbudet, hvorfor barnet er her
   
 • Kartlegging av hjelpe – og beskyttelsesbehov
   
 • Plan for oppfølging under oppholdet
   
 • Ukentlige enesamtaler med råd og veiledning med eller uten foreldre tilstede
   
 • Samarbeid med barnets barnehage/skole
   
 • Fritidsaktiviteter
   
 • Vi bestiller tolk til alle samtaler ved behov
Krisesenteret gir deg hjelp. Du kan selv ta kontakt og tilbudet er gratis!
Drammensregionens interkommunale krisesenter
Telefon: 32 83 03 46