Krisesenteret er et gratis, lavterskeltilbud til deg som er utsatt for vold i nære relasjoner

 Er du utsatt for vold i nære relasjoner?
Vold er enhver handling som skader, smerter eller krenker
Er det mye krangling hjemme?
Er du redd noen i familien?
Blir du krenket, kontrollert eller latterliggjort?
Blir du utsatt for slag, spark eller andre overgrep?
Blir du tvunget til handlinger du ikke ønsker?
Kjenner du andre som opplever dette?

Er vold en del av ditt liv?
 • Kontakt Drammensregionens interkommunale krisesenter!
  Telefon:              32 83 03 46
  Besøksadresse:   Hamborggate 17, 3018 Drammen
  E-post:                krisesenter@drmk.no
  Hjemmeside:       www.krisesenter-drammensregion.no


   
MÅLGRUPPE
Hvem kan få hjelp hos oss?
NOEN TANKER
Her kan du lese tanker og dikt....  
LENKER OG BROSJYRER